29 Grudnia 2016, imieniny Dawida Tomasza Dominika
Strona GlownaPolecaneLista użytkownikówPortalLogowanie
Artykuł
2016-06-20 07:51 Pozostałe  Autor: szperacz

<h1 style="font-family: 'Arial CE', Arial, sans-serif; color: navy; font-size: 18pt;">Plaga... "jakby"</h1>
<p style="text-indent: 20px; margin-top: 1px; text-align: justify; color: #000000; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">Jakby ogłoszono słowem roku 1997<sup>1</sup>, ale wszystko wskazuje na to, że było nim również w roku 1998 i w dalszym ciągu panuje wszechwładnie w naszym języku. To już plaga, czyli "coś złego, wyrządzającego szkody". Porównajmy przykłady.

zobacz artykuł
 
reklama
Dyskusja (9): ,Jakby,, Strony: 1Dodaj komentarz
~!!!!3 (2016-06-20 08:13)
Ocena: 0 + | - Cytuj

<div>Zdania te - zebrane bez trudu z programów telewizyjnych i radiowych oraz spotkań z przedstawicielami urzędujących władz - świadczą, że ich autorzy prawdopodobnie nie znają znaczenia słowa jakby, które wyraźnie osłabia sens poważnych wypowiedzi, bo o świadome wygłaszanie sądów o osłabionym znaczeniu zapewne nie można ich posądzać. Mamy tu przykłady nieskutecznego używania języka, czyli nieprzestrzegania konwencji językowej. Dopiero bez tego natrętnego jakby przytoczone zdania miałyby właściwą - zamierzoną i jednoznacznie rozumianą - treść.</div>
<div>
</div>
<div>Przecież wprowadzenie reformy oświaty na pewno (a nie jakby) wpływa na zmianę myślenia o szkolnictwie; szkoły podstawowe, gimnazja i licea na pewno (a nie jakby) będą dostosowane do wieku dziecka; dyrektor szkoły na pewno (a nie jakby) jest odpowiedzialny za organizację szkoły; agencja, dbająca o interesy wybitnych polskich aktorów, na pewno (a nie jakby) ma artystyczny wymiar itd. Denerwują takie sformułowania tym bardziej, gdy znamy znaczenie modnego wyrazu jakby, który może występować jedynie w następujących rolach2:</div>
<div>
</div>
<div>w języku potocznym jako spójnik.</div>
<div>łączący zdanie podrzędne okolicznikowe warunku ze zdaniem nadrzędnym (obok gdyby, jeżeli, jeżeliby), np. Jakby mogła, niech to zrobi szybko. Jakbyś miał czas, możesz przyjść do nas w sobotę. Jakbyś miał czas, wpadnij do nas;</div>
<div>lub łączący porównywane fragmenty tekstu, np. Wyglądał jakby długo nic nie jadł. Twarz miała jakby z wosku;</div>
<div>jako modulant (tradycyjnie: partykuła). Tym słowem mówiący sygnalizuje, że określany wyraz nie powinien być rozumiany dosłownie. Jakby osłabia bowiem znaczenie wyrazu, któremu towarzyszy, np. Słyszał jakby strzał. Dzieci zrobiły z desek jakby altankę. Doznał jakby zawrotu głowy. Był jakby zakłopotany.</div>
<div>
</div>

~!!!!2 (2016-06-20 08:09)
Ocena: 0 + | - Cytuj

Zmienia się trochę jakby myślenie o szkole.
Powstaną szkoły (podstawowe, gimnazja, licea), które są jakby dostosowane do wieku dziecka.
Każdy uczeń będzie kończył jakby dziewięcioletni cykl nauczania [...] Nauka sześciolatków jest prawem, a nie obowiązkiem. Teraz możemy przybliżyć jakby ten etap.
Dyrektor szkoły musi zapewnić jakby jej organizację.
Potrzebne są zmiany w policji. O tym jakby nie ma co powtarzać.
Rodzice są jakby odpowiedzialni za wychowanie dzieci w trzeźwości.
Agencja (zrzeszająca aktorów) ma jakby artystyczny wymiar.
Powstały jakby nowe utwory (o muzyce rozrywkowej).

~!!!!!!1 (2016-06-20 08:07)
Ocena: 0 + | - Cytuj

ˆ Krystyna Gąsiorek

Plaga... "jakby"

Jakby ogłoszono słowem roku 19971, ale wszystko wskazuje na to, że było nim również w roku 1998 i w dalszym ciągu panuje wszechwładnie w naszym języku. To już plaga, czyli "coś złego, wyrządzającego szkody". Porównajmy przykłady

~poprawione (2016-06-20 08:02)
Ocena: 0 + | - Cytuj

<br style="color: #606060; font-size: 12px;" />[color=#606060; font-size: 12px]Zmienia się trochę [/color]<em style="color: #606060; font-size: 12px;">jakby[/i][color=#606060; font-size: 12px] myślenie o szkole[/color]<br style="color: #606060; font-size: 12px;" />[color=#606060; font-size: 12px]Powstaną szkoły (podstawowe, gimnazja, licea), które są [/color]<em style="color: #606060; font-size: 12px;">jakby[/i][color=#606060; font-size: 12px] dostosowane do wieku dziecka.[/color]<br style="color: #606060; font-size: 12px;" />[color=#606060; font-size: 12px]Każdy uczeń będzie kończył [/color]<em style="color: #606060; font-size: 12px;">jakby[/i][color=#606060; font-size: 12px] dziewięcioletni cykl nauczania [...] Nauka sześciolatków jest prawem, a nie obowiązkiem. Teraz możemy przybliżyć [/color]<em style="color: #606060; font-size: 12px;">jakby[/i][color=#606060; font-size: 12px] ten etap[/color]<br style="color: #606060; font-size: 12px;" />[color=#606060; font-size: 12px]Dyrektor szkoły musi zapewnić [/color]<em style="color: #606060; font-size: 12px;">jakby[/i][color=#606060; font-size: 12px] jej organizację[/color]
[color=#606060; font-size: 12px]Potrzebne są zmiany w policji. O tym [/color]<em style="color: #606060; font-size: 12px;">jakby[/i][color=#606060; font-size: 12px] nie ma co powtarzać[/color]<br style="color: #606060; font-size: 12px;" />[color=#606060; font-size: 12px]Rodzice są [/color]<em style="color: #606060; font-size: 12px;">jakby[/i][color=#606060; font-size: 12px] odpowiedzialni za wychowanie dzieci w trzeźwości.[/color]
[color=#606060; font-size: 12px]Agencja (zrzeszająca aktorów) ma [/color]<em style="color: #606060; font-size: 12px;">jakby[/i][color=#606060; font-size: 12px] artystyczny wymiar.[/color]<br style="color: #606060; font-size: 12px;" />[color=#606060; font-size: 12px]Powstały [/color]<em style="color: #606060; font-size: 12px;">jakby[/i][color=#606060; font-size: 12px] nowe utwory (o muzyce rozrywkowej)[/color]

~cd (2016-06-20 07:56)
Ocena: 0 + | - Cytuj

<ol style="color: #000000; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">
<li>w języku potocznym jako spójnik.
<ul type="disc">
<li>łączący zdanie podrzędne okolicznikowe warunku ze zdaniem nadrzędnym (obok gdyby, jeżeli,jeżeliby), np. Jakby mogła, niech to zrobi szybko. Jakbyś miał czas, możesz przyjść do nas w sobotę. Jakbyś miał czas, wpadnij do nas;</li>
<li>lub łączący porównywane fragmenty tekstu, np. Wyglądał jakby długo nic nie jadł. Twarz miałajakby z wosku;</li>
</ul>
</li>
<li>jako modulant (tradycyjnie: partykuła). Tym słowem mówiący sygnalizuje, że określany wyraz nie powinien być rozumiany dosłownie. Jakby osłabia bowiem znaczenie wyrazu, któremu towarzyszy, np. Słyszałjakby strzał. Dzieci zrobiły z desek jakby altankę. Doznał jakby zawrotu głowy. Był jakby zakłopotany.</li>
</ol>
<p style="text-indent: 20px; margin-top: 1px; text-align: justify; color: #000000; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">Pamiętajmy!
<p style="text-indent: 20px; margin-top: 1px; text-align: justify; color: #000000; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">Nie można nadużywać żadnego słowa. Wyrazy modne stają się łatwo nieznośnie natrętne. Dzisiaj tak właśnie funkcjonuje (obok dokładnie, dokładnie tak<sup>3</sup>) jakby.
<p style="text-indent: 20px; margin-top: 1px; text-align: justify; color: #000000; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">

~cd (2016-06-20 07:55)
Ocena: 0 + | - Cytuj

<span>Przecież wprowadzenie reformy oświaty </span><strong style="color: #000000; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; text-indent: 20px;">na pewno[/b]<span> (a nie </span><em style="color: #000000; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; text-indent: 20px;">jakby[/i]<span>) wpływa na zmianę myślenia o szkolnictwie; szkoły podstawowe, gimnazja i licea </span><strong style="color: #000000; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; text-indent: 20px;">na pewno[/b]<span> (a nie </span><em style="color: #000000; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; text-indent: 20px;">jakby[/i]<span>) będą dostosowane do wieku dziecka; dyrektor szkoły</span><strong style="color: #000000; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; text-indent: 20px;">na pewno[/b]<span> (a nie </span><em style="color: #000000; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; text-indent: 20px;">jakby[/i]<span>) jest odpowiedzialny za organizację szkoły; agencja, dbająca o interesy wybitnych polskich aktorów, </span><strong style="color: #000000; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; text-indent: 20px;">na pewno[/b]<span> (a nie </span><em style="color: #000000; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; text-indent: 20px;">jakby[/i]<span>) ma artystyczny wymiar itd. Denerwują takie sformułowania tym bardziej, gdy znamy znaczenie modnego wyrazu </span><em style="color: #000000; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; text-indent: 20px;">jakby[/i]<span>, który może występować jedynie w następujących rolach</span><sup>2</sup><span>:</span>

~cd (2016-06-20 07:54)
Ocena: 0 + | - Cytuj

[color=#000000; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; text-indent: 20px]Zdania te - zebrane bez trudu z programów telewizyjnych i radiowych oraz spotkań z przedstawicielami urzędujących władz - świadczą, że ich autorzy prawdopodobnie nie znają znaczenia słowa [/color]<em style="color: #000000; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; text-indent: 20px;">jakby[/i][color=#000000; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; text-indent: 20px], które wyraźnie osłabia sens poważnych wypowiedzi, bo o świadome wygłaszanie sądów o osłabionym znaczeniu zapewne nie można ich posądzać. Mamy tu przykłady nieskutecznego używania języka, czyli nieprzestrzegania konwencji językowej. Dopiero bez tego natrętnego jakby przytoczone zdania miałyby właściwą - zamierzoną i jednoznacznie rozumianą - treść.[/color]

~cd (2016-06-20 07:53)
Ocena: 0 + | - Cytuj

<ol style="color: #000000; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">
<li>Zmienia się trochę jakby myślenie o szkole.</li>
<li>Powstaną szkoły (podstawowe, gimnazja, licea), które są jakby dostosowane do wieku dziecka.</li>
<li>Każdy uczeń będzie kończył jakby dziewięcioletni cykl nauczania [...] Nauka sześciolatków jest prawem, a nie obowiązkiem. Teraz możemy przybliżyć jakby ten etap.</li>
<li>Dyrektor szkoły musi zapewnić jakby jej organizację.</li>
<li>Potrzebne są zmiany w policji. O tym jakby nie ma co powtarzać.</li>
<li>Rodzice są jakby odpowiedzialni za wychowanie dzieci w trzeźwości.</li>
<li>Agencja (zrzeszająca aktorów) ma jakby artystyczny wymiar.</li>
<li>Powstały jakby nowe utwory (o muzyce rozrywkowej).</li>
</ol>

Dodaj komentarz
Strony: 1
szukanie zaawansowane
Dodaj nowy temat
Logowanie
Ostatnio dodane komentarze
Najdłuższe dyskusje
Ostatnio dodane w tym dziale
Najczęściej komentowane (ostatnie 60 dni)
Najaktywniejsi zarejestrowani komentatorzy
Statystyki
Katalog